Laboratuvarımızdan İlk Yayın

Rejeneratif tıp hızla gelişen bir alandır ve doku mühendisliği, malzeme bilimi, hücre ve moleküler biyoloji gibi yeni ortaya çıkan alanlar vardır, bunlardan bazıları doku rejenerasyonu sağlamak için biyoteknolojinin kullanımını içermektedir. Doku mühendisliği temel olarak dokuların yenilenmesi için uygun koşullar yaratmaya odaklanır. İskeleler (hücre ve dokuyu birada tutan yapı), sinyal molekülleri ve kök hücreler birbirleriyle etkileşime girerek bu alanın temel bileşenlerini oluşturur.

Üç boyutlu (3B) baskı, üç boyutlu yapılar oluşturarak, canlı hücreleri tutmak ve hücre dışı bir matrisi taklit etmek için bir yöntem olarak kullanılır. 3B baskı ile üretilen iskele hücrelerinin yapışması, çoğalması ve farklılaşması için bir mikro ortam sağladığı görülmüştür. Aynı zamanda, 3B baskı iskeleler hasarlı doku için biyolojik olarak emilebilir fiziksel ağlar sağlayabilir ve insan veya fare kök kanallarındaki diş eti dokusu gibi özelleştirilmiş “doku yapıları” olarak hizmet edebilir.

Polilaktik Asit (PLA) İskelelerin Üç Boyutlu Baskısı

Polilaktik Asit iskeleleri, YDÜ 3B Tasarım ve Baskı Laboratuarında tasarlanmış ve 3B olarak basılmıştır. Tasarımlar Solidworks yazılımı kullanılarak yapılmıştır. İskeleler, üç boyutlu gözenekli bir yapı oluşturan dik şekilde kesişen sütunlardan oluşur. Bir iskelenin toplam ebadı 5 x 5 x 2 mm3, sütun kalınlığı 0.4 mm ve sütunlar arasındaki boşluk 0.4 mm idi. İskelelerin üç boyutlu baskısı, 1.75 mm PLA filamentleri kullanılarak kaynaşık biriktirme modelleme (FDM) 3B Yazıcı (5. Nesil, Makerbot Industries LLC) içerisinde yapıldı.

Araştırma bulguları, PLA iskelelerinin yapısal olarak bütünlük için destekleyici bir ortam sağladığını, hSHEDS‘in (stem cells from human exfoliated decidious teeth) kolay hareket kabiliyeti sağladığını ve üç boyutlu bir fiziksel mikro-ortam oluşturduğunu göstermiştir. İzole edilmiş hSHEDS, hayatta kalma kabiliyetine, iskele yüzeyine yapışma özelliğine sahip olup, PLA iskeleleri üzerindeki osteojenik farklılaşmalarını korurlar. Sonuçta, hSHEDS-PLA iskele kombinasyonu yakın gelecekte rejeneratif diş hekimliği için potansiyel olarak iyi bir osteojenik dolgu maddesi gibi görünmektedir.

Yayın: Osteogenic Differentiation of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth on 3D Printed Polylactic Acid Scaffolds

Bir cevap yazın