Aylar: Mart 2016

Tendon Ekartörü

İlk projenin tamamlanmasından ardından, 3B Tasarım ve Baskı Laboratuvarı olarak, cerrahi işlemlerde kullanılan “tendon ekartörü” üzerine çalışmaya başladık.

Tasarım açısından bakıldığında bu alet, bazı önemli özelliklere sahiptir ve doktorun rahat edebilmesi için bazı özellikler yeniden düzenlenebilir. Mühendis tarafından bakıldığında ise, …